बसो मोरे नैनन में नंदलाल

बसो मोरे नैनन में नंदलाल/bso more nenn me nandlal


बसो मोरे नैनन में नंदलाल।

मोहनी मूरति सांवरि सूरति नैणा बने बिसाल।

अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती-माल॥

छुद्र घंटिका कटि तट सोभित नूपुर सबद रसाल।

मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल॥

Post a Comment

0 Comments