केतु अष्टोत्तरशतनामावलि


केतु बीज मन्त्र -

ॐ स्राँ स्रीं स्रौं सः केतवे नमः ||

ॐ केतवे नमः ||

ॐ स्थूलशिरसे नमः ||

ॐ शिरोमात्राय नमः ||

ॐ ध्वजाकृतये नमः ||

ॐ नवग्रहयुताय नमः ||

ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः ||

ॐ महाभीतिकराय नमः ||

ॐ चित्रवर्णाय नमः ||

ॐ श्रीपिङ्गलाक्षकाय नमः ||

ॐ फुल्लधूम्रसंकाषाय नमः ||१०

ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ||

ॐ महोदराय नमः ||

ॐ रक्तनेत्राय नमः ||

ॐ चित्रकारिणे नमः ||

ॐ तीव्रकोपाय नमः ||

ॐ महासुराय नमः ||

ॐ क्रूरकण्ठाय नमः ||

ॐ क्रोधनिधये नमः ||

ॐ छायाग्रहविशेषकाय नमः ||

ॐ अन्त्यग्रहाय नमः ||२०

ॐ महाशीर्षाय नमः ||

ॐ सूर्यारये नमः ||

ॐ पुष्पवद्ग्राहिणे नमः ||

ॐ वरहस्ताय नमः ||

ॐ गदापाणये नमः ||

ॐ चित्रवस्त्रधराय नमः ||

ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः ||

ॐ घोराय नमः ||

ॐ चित्ररथाय नमः ||

ॐ शिखिने नमः ||३०

ॐ कुलुत्थभक्षकाय नमः ||

ॐ वैडूर्याभरणाय नमः ||

ॐ उत्पातजनकाय नमः ||

ॐ शुक्रमित्राय नमः ||

ॐ मन्दसखाय नमः ||

ॐ गदाधराय नमः ||

ॐ नाकपतये नमः ||

ॐ अन्तर्वेदीश्वराय नमः ||

ॐ जैमिनिगोत्रजाय नमः ||

ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः ||४०

ॐ दक्षिणामुखाय नमः ||

ॐ मुकुन्दवरपात्राय नमः ||

ॐ महासुरकुलोद्भवाय नमः ||

ॐ घनवर्णाय नमः ||

ॐ लम्बदेवाय नमः ||

ॐ मृत्युपुत्राय नमः ||

ॐ उत्पातरूपधारिणे नमः ||

ॐ अदृश्याय नमः ||

ॐ कालाग्निसंनिभाय नमः ||

ॐ नृपीडाय नमः ||५०

ॐ ग्रहकारिणे नमः ||

ॐ सर्वोपद्रवकारकाय नमः ||

ॐ चित्रप्रसूताय नमः ||

ॐ अनलाय नमः ||

ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः ||

ॐ अपसव्यप्रचारिणे नमः ||

ॐ नवमे पापदायकाय नमः ||

ॐ पंचमे शोकदाय नमः ||

ॐ उपरागखेचराय नमः ||

ॐ अतिपुरुषकर्मणे नमः ||६०

ॐ तुरीये सुखप्रदाय नमः ||

ॐ तृतीये वैरदाय नमः ||

ॐ पापग्रहाय नमः ||

ॐ स्फोटककारकाय नमः ||

ॐ प्राणनाथाय नमः ||

ॐ पञ्चमे श्रमकारकाय नमः ||

ॐ द्वितीयेऽस्फुटवग्दात्रे नमः ||

ॐ विषाकुलितवक्त्रकाय नमः ||

ॐ कामरूपिणे नमः ||

ॐ सिंहदन्ताय नमः ||७०

ॐ कुशेध्मप्रियाय नमः ||

ॐ चतुर्थे मातृनाशाय नमः ||

ॐ नवमे पितृनाशकाय नमः ||

ॐ अन्त्ये वैरप्रदाय नमः ||

ॐ सुतानन्दन्निधनकाय नमः ||

ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः ||

ॐ अनङ्गाय नमः ||

ॐ कर्मराश्युद्भवाय नमः ||

ॐ उपान्ते कीर्तिदाय नमः ||

ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः ||८०

ॐ अष्टमे व्याधिकर्त्रे नमः ||

ॐ धने बहुसुखप्रदाय नमः ||

ॐ जनने रोगदाय नमः ||

ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः ||

ॐ ग्रहनायकाय नमः ||

ॐ पापदृष्टये नमः ||

ॐ खेचराय नमः ||

ॐ शाम्भवाय नमः ||

ॐ अशेषपूजिताय नमः ||

ॐ शाश्वताय नमः ||९०

ॐ नटाय नमः ||

ॐ शुभाशुभफलप्रदाय नमः ||

ॐ धूम्राय नमः ||

ॐ सुधापायिने नमः ||

ॐ अजिताय नमः ||

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ||

ॐ सिंहासनाय नमः ||

ॐ केतुमूर्तये नमः ||

ॐ रवीन्दुद्युतिनाशकाय नमः ||

ॐ अमराय नमः ||१००

ॐ पीडकाय नमः ||

ॐ अमर्त्याय नमः ||

ॐ विष्णुदृष्टाय नमः ||

ॐ असुरेश्वराय नमः ||

ॐ भक्तरक्षाय नमः ||

ॐ वैचित्र्यकपटस्यन्दनाय नमः ||

ॐ विचित्रफलदायिने नमः ||

ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः ||

||इति केतु अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ||

Post a Comment

0 Comments